در حال نمایش 3 نتیجه

تجهیزات بیمارستانی

ترالی اورژانس پنج کشو

۶۲۰۰۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

ترالی پانسمان سه کشو

۳۵۰۰۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

ترالی حمل دو طبقه

۲۷۰۰۰۰۰۰ریال