در حال نمایش 9 نتیجه

پالس اکسیمتر | ضربان قلب

تجهیزات بیمارستانی

پالس اکسی متر Microlife OXY200

۱۷۵۰۰۰۰۰ریال
ناموجود

دستگاه پالس اکسیمتر

پالس اکسیمتر LK88

۱۵۰۰۰۰۰ریال

دستگاه پالس اکسیمتر

پالس اکسیمتر بریسک مدل PO16

تماس بگیرید

دستگاه پالس اکسیمتر

پالس اکسیمتر بیورر PO30

۱۹۵۰۰۰۰۰ریال
ناموجود

دستگاه پالس اکسیمتر

پالس اکسیمتر بیورر PO60

۲۵۵۰۰۰۰۰ریال
ناموجود

دستگاه پالس اکسیمتر

پالس اکسیمتر بیورر مدل PO 80

۲۶۰۰۰۰۰۰ریال
ناموجود

دستگاه پالس اکسیمتر

پالس اکسیمتر چویس مد CN356

۶۸۵۰۰۰۰ریال

تجهیزات بیمارستانی

پالس اکسیمتر زنیت مد

۶۵۰۰۰۰۰ریال
ناموجود

دستگاه پالس اکسیمتر

پالس اکسیمتر مدل 303

۲۸۵۰۰۰۰ریال