نمایش 1–12 از 16 نتیجه

۷۵۰۰۰۰۰ریال
ناموجود
۳۱۰۰۰۰۰ریال

قطعات یدکی تجهیزات پزشکی

قطعات یدکی گوشی لیتمن کلاسیک II

۲۸۵۰۰۰۰۰ریال
ناموجود

اتوسکوپ و افتالموسکوپ

لامپ یدکی هاین کد X-001.88.069

۷۲۰۰۰۰۰ریال
ناموجود

اتوسکوپ و افتالموسکوپ

لامپ یدکی هاین کد X-001.88.077

۶۸۰۰۰۰۰ریال
ناموجود

اتوسکوپ و افتالموسکوپ

لامپ یدکی هاین کد X-001.88.084

۷۱۰۰۰۰۰ریال
ناموجود

اتوسکوپ و افتالموسکوپ

لامپ یدکی هاین کد X-001.88.105

۶۷۰۰۰۰۰ریال
ناموجود

اتوسکوپ و افتالموسکوپ

لامپ یدکی هاین کد X-001.88.106

۷۳۰۰۰۰۰ریال
ناموجود

اتوسکوپ و افتالموسکوپ

لامپ یدکی هاین کد X-002.88.070

۷۱۰۰۰۰۰ریال
ناموجود

اتوسکوپ و افتالموسکوپ

لامپ یدکی هاین کد X-002.88.086

۷۶۵۰۰۰۰ریال

اتوسکوپ و افتالموسکوپ

لامپ یدکی ولش آلن

تماس بگیرید