اکارتور ( رترکتور ) فارابف

۳۶۰۰۰۰۰ریال

ویژگی اکارتور فارابف :

فروش به صورت جفتی
استیل قابل اتوکلاو
15 سانتی متر
از خانواده رترکتورها ( اکارتورها )
ساخت پاکستان