دستگاه بخور سرد و گرم پایه دار سالنی اوزون

۳۵۵۰۰۰۰۰ریال

ویژگی بخور سرد و گرم پایه دار سالنی اوزون :

دستگاه بخور سرد و گرم سالنی دارای خاصیت میکروب کشی است که تمیزی آب را تضمین می کند.

اگر آب زیر سطح لوله ی گرم کننده قرار بگیرد، به صورت خودکار متوقف می شود.

به خاطر وجود طراحی سرد و گرم، می توان با بخار گرم منافذ را باز کرد و یا با بخار سرد منافذ را بست.

با وجود چرخ های متحرک که به هر سمتی می روند، برای حرکت دادن مشکلی وجود ندارد.

با استفاده مداوم از دستگاه بخور سرد و گرم سالنی، پوست آبرسانی می شود و خطوط و رنگدانه های را از بین می برد.

این وسیله هم برای استفاده ی شخصی و هم برای سالن ها مناسب است.