برس اسکراب

۶۰۰۰۰۰ریال

ویژگی برس اسکراب :

اسکراب ، به شستشو و ضدعفونی کردن دست و اندام با اصول خاص قبل از هر عمل جراحی می‌گویند.