تخت برقی سه شکن ABS با تنظیم ارتفاع

۲۱۰۰۰۰۰۰۰ریال

ویژگی تخت برقی سه شکن:

  • قابلیت تنظیم ارتفاع
  • رویه ABS
  • دارای باتری شارژ
  • دارای شکن های زیر سر، پشت و پا
  • دارای یک سال گارانتی پمپ