تخت ریکاوری ساده

۵۴۵۰۰۰۰۰ریال

ویژگی تخت ریکاوری ساده :

دارای ضربه گیر
دارای هولدر پایه سرم
دارای محفظه کپسول اکسیژن
دارای بدساید ریل فلزی پروانه ای
دارای سبد ملحفه
کیفیت عالی