تخت معاینه تزریقات پایه ثابت

۲۰۵۰۰۰۰۰ریال

ویژگی تخت معاینه :

پایه ثابت
پوشش بدنه رنگ الکترواستاتیک پودری
ابعاد بستر 60*180 سانتی متر
ارتفاع 65 سانتی متر