تخت مکانیکی دو شکن

۴۸۵۰۰۰۰۰ریال

ویژگی تخت مکانیکی دو شکن :

دوشکن مکانیکی و لگن خور
جنس تخت از فلز بسیار مقاوم
پایه‌های بسیار مقاوم فلزی
قابلیت تحمل وزن تا 120 کیلوگرم
هندل‌های مکانیکی مرغوب
پایه‌های چرخ دار و ترمزدار
دوشکن با قابلیت تنظیم زاویه زیر سر تا ۸۰ درجه
قابلیت تنظیم قسمت زیر پا تا ۳۰ درجه
200(طول)×90(عرض)×55(ارتفاع) سانتی‌متر