تخت یک شکن مکانیکی

۴۱۵۰۰۰۰۰ریال

ویژگی تخت یک شکن مکانیکی :

یک شکن مکانیکی
200(طول)×90(عرض)×55(ارتفاع) سانتی‌متر
لگن خور

قابلیت تحمل وزن تا 120 کیلوگرم
دارای هندل استیل گاردونی
دارای چهار چرخ ترمز دار خارجی
جنس پروفیل قابل شستشو
دارای محافظ جهت جلوگیری از افتادن بیمار به زمین
دارای تشک فومی در صورت سفارش
دارای بدساید
40000 گرم