ترازو دیجیتال زیکلاس مد مدل ZYKDS07

۱۴۰۰۰۰۰۰ریال

ویژگی های محصول:

  • دارای نتیجه ی دقیق
  • نمایشگر LED پنهان
  • نمایشگر LED بزرگ و خوانا
  • قابلیت صفر شدن و خاموشی خودکار
  • نشانگر باتری ضعیف و بار بیش از ظرفیت ترازو
  • مجهز به حسگرهای کرنش سنج با ظرفیت بالا
  • مجهز به فناوری 4 حس گر برای اندازه گیری مطمن