ترازو قد و وزن نوزاد زنیت مد مدل ZTH-BABY H

۳۰۰۰۰۰۰۰ریال

مشخصات ترازو نوزاد زنیت ZTH-BABYH:

  • مجهز به عملکرد TARE
  • مجهز به عملکرد Hold
  • ساخت کامپوزیت و ABS
  • قابلیت کارکرد با باتری
  • محصول سوییس