تشکچه برقی ایرداکتر مدل HP

تماس بگیرید

مشخصات تشکچه برقی ایرداکتر HP3000B:
  • تولید گرمای مفید برای بدن انسان
  • گرمایش کامل 10 دقیقه پس از روشن شدن
  • تنظیم کارکرد شش ها، سیستم گردش خون و دستگاه تنفس
  • وجود سنگ یشم برای تقویت ارگان های داخلی و تخلیه سموم از بدن</li>
  • گارانتی: 1 ساله ظریف تجارت صبا