تصفیه هوای زنیت مد مدل پروفشنال

۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال

مشخصات کالا:

  • داراي تنظيمات تايمر
  • قابلیت استفاده از برنامه های اتوماتیک مختلف
  • ژنراتور يون منفي آنیون و ايجاد نشاط در محيط
  • محصول سوییس