دستگاه هیدروفیشیال اسمارت آیس بلو آنالیز پوست هوشمند 2021

۵۸۰۰۰۰۰۰۰ریال

معرفی متعلقات دستگاه:

1) هاست هوشمند آیس بلو (1عدد)

2) سیم برق (1 عدد)

(3) کانکتورهای دستی (یک تا شش ست)

4) دسته ها: 1 عدد دسته تولید حباب بسیار کوچک در ابعاد میکرو، 1 عدد اسکرپر التراسونیک، 1 عدد اسپری گلد RF جهت اتمیزیشن در ابعاد نانو، 1 عدد دسته ترمیمی فروزن، یک عدد دسته ورود امواج التراسونیک

5) یک عدد بطری (برای هریک از محلول های ABC )

 6) Dیک بطری برای محلول D

7) بطری های ضایعات (1 عدد)

8) محلول (انتخابی)

9) محافظ دست (1 عدد)

10) دستورالعمل استفاده از دستگاه (شامل کارت ضمانت) (یک کپی)

11) تائیدیه ها ( 1 عدد)

12) لیست اقلام بسته بندی شده (1 عدد).