دستگاه ال ای دی LED تراپی تونلی امگالایت

۲۴۷۰۰۰۰۰ریال

دستگاه ال ای دی تراپی تونلی امگالایت درمانی همان کاربردهای ماسک LED را دارد با این تفاوت که علاوه بر صورت برای تمام بدن قابل استفاده است و زیر دستگاه بطور سرتاسری دارای LED میباشد.