دستگاه زیبایی پوست 6 کاره رادیوم M-3398

۱۴۷۵۰۰۰۰۰ریال

ویژگی دستگاه زیبایی پوست 6 کاره رادیوم :

ویژگی های این اسپری باعث می شود منافذ چربی بیش از حد، چرک و غیره بطور کامل حذف شوند.

اسپری لوسیون: اسپری این لوسیون همراه با مواد مغذی سبب تسکین پوست می شود.

به سه شکل توسط شیشه جذب می شود، با توجه به محل درمان شیشه را عوض کنید.

شیشه مورد استفاده را با شوینده طبیعی بشورید، سپس ضدعفونی کرده و آن را خشک کنید.

دومین، ریتم، پستان:

ویژگی ها:

با توجه به تقاضای زنان برای داشتن بدن انسانی سه بعدی، سینه اکنون مورد توجه زنان است و این دستگاه می تواند همراه با دارو در عملیات مکانیکی بر روی پستان انسان استفاده شود، و در کوتاه ترین زمان بهترین اثر را بر روی پستان اعمال می کند.

توجه:

در صورت لزوم جهتی را برای لیوان ها تعیین کنید که اثر ریتمیک داشته باشد اگر در سینه خود احساس فشار غیرطبیعی داشتید باید کار را متوقف کنید و سپس مسیر عملیات را با توجه به شرایط تنظمیم کنید.

زمانی که دستگاه را خاموش می کنید باید در ابتدا فنجان را بردارید در غیر اینصورت سلونوئید موفق نخواهد بود و تنها سبب جذب و حفظ آن می شود.

عملیات:

تیوب شیشه ای به منفذ تیوب آزادسازی فشاری متصل می شود و اثر خود را جذب و عمل آزادسازی ایجاد می‌کند.

زمانی که لوسیون را اسپری می کنید، بطری اسپری را تنها روی آن سوار کنید و سپس به طرف پایین منفذ نگه دارید تا لوسیون اسپری شود.