دستگاه هیدروفیشیال نیوفیس هیدروپلاس 8 کاره

۱۹۷۵۰۰۰۰۰ریال

دستگاه هیدروفیشیال نیوفیس هیدروپلاس :

در دستگاه هیدروفیشیال نیوفیس پلاس آب اکسیژنه (H2O2) توسط مولد هیدروژن و اکسیژن تولید می شود، که می تواند هیدروژن (H2) را وارد پوست کند تا رادیکال های آزاد اکسیژن (OFR) را کاهش دهد.

در این روش با نفوذ H2 به لایه عمیق پوست و ایجاد واکنش شیمیایی با رادیکال های آزاد اکسیژن نهابتا آبی تولید می شود که از طریق سیستم گردش خون از بدن انسان تخلیه می شود.