زیرنشیمنی U شکل مدی فوم

۸۳۰۰۰۰۰ریال

مشخصات فنی :

دارای گواهینامه بین المللی ( ISO )

 دارای تاییدیه اتحادیه اروپا ( CE )