سر قلم کوتر لوزی

۱۵۰۰۰۰۰ریال

ویژگی سر قلم کوتر لوزی :

لوزی
ابعاد 7×12 میلی متر
طول 6/5 میلی متر
استریل