سر قلم کوتر لوپ

۱۵۰۰۰۰۰ریال

ویژگی سر قلم کوتر لوپ :

لوپ
قطر 7 میلی متر
طول 60 میلی متر
استریل