سر قلم کوتر مثلثی

۱۵۰۰۰۰۰ریال

ویژگی سر قلم کوتر مثلثی :

مثلثی
ابعاد 8×8 میلی متر
طول 6/5 میلی متر
استریل