سوزنگیر 13/14 سانتی متر

۲۳۵۰۰۰۰ریال

ویژگی سوزنگیر 13/14 سانتی :

استیل ضدزنگ
طول 14سانتی متر
ظریف و کوچک
جهت گرفتن سوزن جراحی
ساخت پاکستان