سوزنگیر 16 سانت آلمانی

۲۳۵۰۰۰۰ریال

ویژگی سوزنگیر 16 سانت آلمانی :

استیل ضدزنگ
طول 14سانتی متر
ظریف و کوچک
جهت گرفتن سوزن جراحی
ساخت آلمان