فورسپس ببکاک طول 16 سانتی متر

۲۶۵۰۰۰۰ریال

ویژگی فورسپس ببکاک 16 :

دارای دهانه مثلثی
دارای دسته قفل شونده
دارای طول 16 سانتی متر
طول دهانه 9 میلی متر