قلم میکرونیدلینگ دکتر پن A1C و A1W

۱۶۰۰۰۰۰۰ریال

مشخصات کالا :

  • دارای سرعت ۸۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
  • اندازه سوزن خروجی از  ۰٫۲میلیمتر تا ۳میلیمتر
  • هند پیس سبک بدون صدا و لرزش
  • قلم های دیگر دارای ۲۵٫۰ تا ۲میلیمتر میباشد و این یکی دیگر از برتری های قلم دکترپن نسبت به سایر درماپن ها میباشد
  • بالاترین میزان اثربخشی
  • براحتی به مناطق غیر قابل دسترس جهت درمان در انواع پوست ها میتوان رسید