لامپ یدکی هاین کد X-001.88.077

۶۸۰۰۰۰۰ریال

ویژگیها:

انواع لامپ به شرح مدلهای ذیل قابل انتخاب و تهیه میباشند:

 اتوسکوپ Beta200، Beta400، K180 و K100:

ناموجود