لامپ یدکی ولش آلن

تماس بگیرید

ویژگیها:

کدهای انواع لامپ به شرح ذیل فهرست شده و در پارامتر مدل لامپ قابل انتخاب و تهیه میباشند:

 • کد 1200: لامپ هالوژن ایندایرکت
 • کد 2500: لامپ 6 ولت چراغ پیشانی 46003
 • کد 2800: لامپ افتالموسکوپ 19090
 • کد3000: لامپ 3.5 ولت افتالموسکوپ 11710
 • کد 3100: لامپ 3.5 ولت اتوسکوپ 2520
 • کد 3300: لامپ 2.5 ولت افتالموسکوپ 11500
 • کد 3400: لامپ 2.5 ولت اتوسکوپ 24031
 • کد 3500: لامپ ویدیو اتوسکوپ
 • کد 3600: لامپ 2.5 ولت لارنگوسکوپ یکبار مصرف
 • کد 3800: لامپ هالوژن HPX پن اپتیک
 • کد 3900: لامپ 2.5 ولت افتالموسکوپ قلمی
 • کد 4200: لامپ هالوژن Exam.L
 • کد 4400: لامپ 2.5 ولت افتالموسکوپ
 • کد 4450: لامپ 50 وات LS150
 • کد 4500: لامپ رتینوسکوپ 1810
 • کد 4900: لامپ 3.5 ولت افتالموسکوپ 11720
 • کد 6000: لامپ هالوژن HPX ولت 2.5 لارنگوسکوپ
 • کد 6200: لامپ اودیوسکوپ
 • کد 6400: لامپ 25 وات LS20
 • کد 6500: لامپ 3.5 وات ماکرواتوسکوپ
 • کد 7200: لامپ 2.5 ولت رتینوسکوپ 2.5 ولت
 • کد 7600: لامپ 2.5 ولت چراغ قوه
 • کد 8200: لامپ 3.5 ولت رتینوسکوپ 3.5 ولت 18200
 • کد 8300: لامپ رتینوسکوپ 18300
 • کد 9500: لامپ منبع نور سرد Solarc
 • کد 9800: لامپ ویدیو کلپوسکوپ
 • ساخت کشور آمریکا