نوار تست قند خون الگانس

تماس بگیرید

مشخصات :

  • تعداد
    50
  • سایر توضیحات
    کاربری خانگی
  • زمان پاسخگویی به تست: 7 ثانیه
  • حداقل خون موردنیاز: 0.5 میکرولیتر