هوک تک شاخ تیز طول 14 سانتی متر

۲۱۰۰۰۰۰ریال

ویژگی هوک تک شاخ تیز :                           

تک شاخ
نوک تیز
طول 14 سانتی متر
استیل
ساخت پاکستان