هیالورون پن تزریق ژل بدون سوزن

۱۷۵۰۰۰۰۰ریال

هیالورون پن دسته جدیدی از روشهای درمانی است. گرچه دستگاه ساده ای است، ولی فوق العاده قدرتمند است. چرا؟ زیرا می توانید کارهای زیادی بوسیله این ابزار کوچک انجام دهید. رویکردهایی که تاکنون در مزوتراپی و پرکننده ها استفاده می شدند توسط این دستگاه ترکیب می شوند و به علاوه، روشی ایمن است.

ناموجود