پانسمان زخم بستر کیتو دبرید پد کیتوتک

تماس بگیرید

مشخصات کالا :

  • pH=4-6
  • اندازه : 10*8 سانتیمتر
  • غیرچسبنده بودن پانسمان به سطح زخم
  • فاقد سمیت سلولی (استاندارد ایزو 5-10993)
  • مرطوب سازی بافت های خشک و نکروزه
  • دبریدمان انتخابی به روش اتولیتیک و بدون ایجاد درد وخونریزی
  • فاقد حساسیت و تحریک پوستی (استاندارد ایزو 10-10993)