پدال برقی منولی مینی بایک

۶۸۵۰۰۰۰۰ریال

ویژگیها:

– افزایش توان هوازی
– کاهش کلسترول خون
– کاهش وزن
– تراکم استخوان
– فشار خون
– بیماران دیابتی