پنست بادندانه مدل پهن سایز 16 سانتی متر

۱۲۰۰۰۰۰ریال

ویژگی پنست بادندانه پهن :

سایز 16 سانتی متر
دندانه دار
دارای سر پهن
دارای طول 15/5 سانتی متر
جنس استیل کربن
دارای شیار افقی جهت سهولت در بدست گرفتن