پنست با دندانه سرنازک سایز 16 سانتی متر

۱۲۵۰۰۰۰ریال

ویژگی پنست با دندانه سرنازک :

جنس استیل کربن
دندانه دار
دارای سر نازک
طول 15/5 سانتی متر
دارای شیارهای عمودی