پنس زبانگیر طول 16 سانتی متر

۲۳۵۰۰۰۰ریال

ویژگی پنس زبانگیر 16 :

طول 15.5 سانتی متر
دارای دسته قفل شونده
طول زبانه 2.3 سانتی متر
زبانه دارای پد پلاستیکی نرم و شیاردار
ساخت پاکستان