پنس مگیل 20 سانتی

۲۸۵۰۰۰۰ریال

ویژگی ها پنس مگیل 20 سانتی :

این پنس مگیل، برای لوله تراشه گذاری بزرگسال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سایز 20 سانتی متر
مورد استفاده برای لوله تراشه سایز 6 تا 8
قابل استفاده برای بزرگسال
ساخت پاکستان