چکش رفلکس ( چکش معاینه )

۵۳۰۰۰۰۰ریال

ویژگی چکش رفلکس :

(چکش معاینه)
همراه با برس و سوزن
طول 18 سانتی متر
ساخت پاکستان
برای تحریک اعصاب در تشخیص و معاینات پزشکی کاربرد دارد.