کوکتل درمان قرمزی پوست فیوژن F-VENOSTIM

تماس بگیرید

ترکیبات فعال کوکتل درمان قرمزی پوست فیوژن :

  • اسید فیتیک
  • فاکتور رشد VEGF
  • عصاره گینکو
  • تتراپپتید
  • سیلیس ارگانیک

موارد مصرف :