کوکتل سفت کننده پوست فیوژن F-SILORG

تماس بگیرید

محتویات کوکتل سفت کننده پوست فیوژن:

سیلیکون ارگانیک 5%

اندیکاسیون ها:

  • تقویت ساختار در مو- اپیدرمال
  • بازسازی ماتریس پوستی
  • محافظت در برابر رادیکال های آزاد
  • کنترل التهاب پوست
  • رطوبت رسانی و استحکام پوست
  • کاهش استرچ مارک
  • محافظت از سلول ها از استرس اکسیداتیو و پروتئین های ساختاری از قندی شدن
  • کاهش چین و چروک و خطوط سطحی
  • نرمال سازی فعالیت لیپولیتیک