کوکتل مزوتراپی پرفکت لیپس فیوژن F-PERFECT LIPS

تماس بگیرید

پروتکل کوکتل پرفکت لیپس:

عمق درمان:

0.5 میلیمتر- دوز: 2.5 میلی لیتر در هر درمان.

تکنیک:

پاپول های درون پوستی سطحی.

بافت هدف:

پوست، بافت چربی.

سلولهای هدف:

آدیپوسیت ها، سلولهای اندوتلیالی، فیبروبلاست ها.

دفعات درمان:

2 تا 4 بار در هر 2 هفته.