کوکتل مزولایک اسکار scar cocktail

۵۲۰۰۰۰۰ریال

معرفی کوکتل مزولایک اسکار scar cocktail :

اسپانیا بهترین تولید کننده مزو می باشد
و یکی از بهترین مزو های ضد آکنه کوکتل مزولایک اسکار scar cocktail می باشد.

  • یک محلول حرفه ای برای درمان پوست های مستعد لکه و جوش است.
  • برای پوست دارای آثار بجا مانده از آکنه نیز مفید است.
  • یک محلول زیبایی استریل برای مصارف حرفه ای