فشارسنج بازویی رزمکس مدل Z1

۲۰۹۸۰۰۰۰ریال

مشخصات فشارسنج بازویی رزمکس Z1:

  • 90 جایگاه حافظه
  • قابلیت تشخیص حرکت
  • دارای قابلیت تشخیص کاف</li>
  • کاف 40-24 سانت
  • ی متری</li>
  • خاموشی خودکار بعد از 1 دقیقه
  • محصول سوییس